Abivahendi vajajale

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale

ABIVAHENDID

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) tegevusvõimet säilitada ja ennetada ning kompenseerida kahjustuste süvenemist. Vajalikeks abivahenditeks võivad olla näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; mähkmed; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud, ratastoolid; kuulmisabivahendid jne. Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega (www.riigiteataja.ee/akt/129122017020). Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/2201/8022/Lisa_01012019.pdf), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

Abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendi soodustuse arvutame abivahendite loetelus (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/2201/8022/Lisa_01012019.pdf) toodud piirhinnast.

Abivahendid hüvitame

¤ Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.

¤ Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.

¤ 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/7020/Abivahendite loetelu%20 lisa.pdf)

Tööealistele, kellel on kas:

¤ osaline/puuduv töövõime;

¤ töövõimetus alates 40%;

¤ määratud puue.

Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule (www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/7020/Abivahendite loetelu%20 lisa.pdf).

¤ Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.

¤ Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/7020/Abivahendite loetelu%20 lisa.pdf)

Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist ja isikliku abivahendi kaardist.

Riigipoolse soodustusega saad abivahendi ettevõttest soetada siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend ja isikliku abivahendi kaart ehk IAK.

 

Abivahendi tõend

näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole. Abivahendi tõendit võib välja kirjutada ainult see terapeut, kes töötab rehabilitatsiooni meeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Samuti võib abivahendi vajadus olla tuvastatud rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav abivahendite loetelus. (www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/7020/Abivahendite loetelu%20 lisa.pdf) Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept.

 

Isikliku abivahendi kaart

Kaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus kodulehel. Kodulehel olevasse vormi sisesta kaarti vajava inimese kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress. Taotluse alusel väljastame sulle või su lähedasele 3-5 päevaga isikliku abivahendi kaardi ning saadame selle postiga koju. Jätkuvalt on võimalus tulla ka klienditeenindusse ja taotleda isikliku abivahendi kaarti kohapeal. Taotluse saab klienditeeninduses esitada suuliselt ning õigustuse olemasolul väljastatakse see ka kohe.

 

Abivahendi ettevõte

Riigipoolse osalusega saad abivahendit üürida või osta ettevõttest, kes on sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu.

!!!Ettevõttesse minnes võta kaasa abivahendi tõend, isikliku abivahendi kaart ja isikut tõendav dokument. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte abivahendi kaardile sissekande. Kui abivahendi kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uue vahelehe. NB! Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati enda kätte.

A- A A+